Firma "IRENAL" oferuje Państwu kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością. Działamy w imieniu i na rzecz oraz w interesie współwłaścicieli nieruchomości.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w tym Wspólnotami Mieszkaniowymi od 1995r. (z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 24-06-1994r. o własności lokali) oraz niezbędne kwalifikacje:

  • z zakresu gospodarki nieruchomościami (zmiany w pakiecie ustaw mieszkaniowych) w procesie integracji z Unią Europejską oraz
  • certyfikat "Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w świetle integracji z Unią Europejską".

Gwarantujemy Państwu solidną oraz sprawną obsługę nieruchomości.

Posiadamy rekomendację Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości do wykonywania czynności Doradcy i Eksperta z zakresu zarządzania nieruchomościami. - certyfikat z dnia 24-09-2004 r.

 

Aktualność 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Aktualność 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum