Firma "IRENAL" oferuje Państwu kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością. Działamy w imieniu i na rzecz oraz w interesie współwłaścicieli nieruchomości.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w tym Wspólnotami Mieszkaniowymi od 1995r. (z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 24-06-1994r. o własności lokali) oraz niezbędne kwalifikacje:

  • z zakresu gospodarki nieruchomościami (zmiany w pakiecie ustaw mieszkaniowych) w procesie integracji z Unią Europejską oraz
  • certyfikat "Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi w świetle integracji z Unią Europejską".

Gwarantujemy Państwu solidną oraz sprawną obsługę nieruchomości.

Posiadamy rekomendację Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości do wykonywania czynności Doradcy i Eksperta z zakresu zarządzania nieruchomościami. - certyfikat z dnia 24-09-2004 r.